เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล และยังคงรักษามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง

ใบรับรอง มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ใบรับรองระบบการการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด