เราเปิดโอกาสในการทำงานให้กับผู้ที่มีไฟแรง มีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเองทุกวัน เราต้องการคนที่มีความรักและปรารถนาดีให้กับโลกของเรา และอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่จะเป็นผู้นำพาความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสู่โลกใบนี้