บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัด

57/9 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ :  034836964, 034836974
แฟกซ์ : 034424295

อีเมล์ : ncinfo@ncice.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0745536001624