การมอบสิ่งดี ๆ คืนกลับสู่สังคม เป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจของเรา ไม่เพียงใส่ใจสิ่งแวดล้อมเท่านั้น  Ruxchai Group ยังได้ก่อตั้งมูลนิธิกำลังใจ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลประโยชน์ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมในการโครงการช่วยเหลือและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น เราเชื่อว่าบริษัทที่ทำธุรกิจด้วยการช่วยเหลือ ส่งเสริม แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะส่งผลในเชิงบวกต่อสังคมโดยรวมได้ เรายินดีที่จะมอบ “น้ำใจและกำลังใจ” ให้ผู้คน สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ และนี่คือ กิจกรรมของเรา


OUR PROJECTS


GUM LUNG JAI FOUNDATION