บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัด
เรามีบริการ น้ำแข็งซอง โม่ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและน้ำแข็งหลอดเพื่อการบริโภคทั่วไป
บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัด
เรามีบริการ น้ำแข็งซอง โม่ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและน้ำแข็งหลอดเพื่อการบริโภคทั่วไป
บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัด
เรามีบริการ น้ำแข็งซอง โม่ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและน้ำแข็งหลอดเพื่อการบริโภคทั่วไป

บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัด

เราบริการ น้ำแข็งซอง โม่ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและน้ำแข็งหลอดเพื่อการบริโภคทั่วไป

น้ำแข็งหลอดของเราได้รับการรับรองระบบการผลิตอาหาร HACCP จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

น้ำแข็งที่ใช้ในอุตสาหกรรมของเราได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต GMP
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

บริการของเรา

น้ำแข็งซอง

น้ำแข็งโม่

น้ำแข็งหลอด

รับผลิตสินค้า