สามารถผลิตน้ำแข็งโม่ได้มากกว่า 2,400 ซอง/วัน  มีบริการจัดส่งตามความต้องการของลูกค้า