เราคือใคร

บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536  ภายใต้นโยบายการขยายธุรกิจของ รักชัยกรุ๊ป  ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกมากว่า 30 ปี เรามีบริการ น้ำแข็งซอง โม่ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและน้ำแข็งหลอดเพื่อการบริโภคทั่วไป น้ำแข็งหลอดของเราได้รับการรับรองระบบการการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด น้ำแข็งที่ใช้ในอุตสาหกรรมของเราได้รับการรับรองระบบคุณภาพน้ำแข็งของเราได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ของเรา

น้ำและน้ำแข็งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในชีวิตประจำวันทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมทุกขนาด น้ำแข็งช่วยรักษาคุณภาพและความสดของสินค้าเบื้องต้นก่อนจะนำไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตน้ำและน้ำแข็งเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อย บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัด จึงมุ่งมั่นที่จะเป็น “Smart Green Water and Ice Factory” ที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ให้บริการรวดเร็ว ล้ำเลิศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภารกิจของเรา

เพื่อก้าวไปสู่ “Smart Green Water and Ice Factory” เราได้กำหนด 3 ภารกิจ ดังนี้:

  • คุณภาพ: เราจะมุ่งมั่นควบคุมกระบวนการผลิตน้ำและน้ำแข็งให้ได้คุณภาพและถูกหลักมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ
  • บริการ: เราจะมุ่งมั่นและใส่ใจในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และส่งตรงเวลา ด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอ
  • สิ่งแวดล้อม: เราจะมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการลดการใช้น้ำ, ไฟฟ้า และสารเคมีที่เป็นพิษ

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

เราทำงานด้วยแนวคิดของการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทุกคน ทุกวัน ทุกที่ และในทุกด้านการทำงานของเรา เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ดีกว่าเดิม กระบวนการพัฒนาของเราจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราทำได้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ